cennik

Kadry i płace

Cennik usług kadrowych

Płace

40 zł za każdego pracownika

Płace i kadry

65 zł za każdego pracownika